domingo, 6 de novembro de 2011

Lista jōyō kanji

2ª série - 160 kanji

Kanji Português On Kun
número kazu
muito ta ō-i
pouco shō suku-nai ou suko-shi
dez mil man yorozu
metade han naka-ba
formato kei katachi
gordura ta futo-i
magro sai hoso-i
amplo hiro-i
extenso chō naga-i
ponto ten
mistura maji-waru
luz hikari
medida kei haka-ru
correto, direito choku ou jiki tada-chi ou nao-su
linha sen
flecha shi ya
fraco jaku yowa-i
forte kyō tsuyo-i
alto taka-i
similar ona-ji
figura paterna shin oya
mãe bo haha ou kaa
pai fu chichi ou tou
irmã mais velha shi ane
irmão mais velho kei ani
irmão mais novo tei otouto
irmã mais nova mai imōto
si próprio ji ou shi mizuka-ra
amigo tomo
corpo tai karada
cabelo ke
cabeça atama
pescoço shu kubi
coração shin kokoro
tempo ji toki
dia da semana
manhã chō asa
período do dia chū hiru
noite ya yoru
minuto; compreender fun ou bun wa-karu
semana shū
primavera shun haru
verão ka natsu
outono shū aki
inverno fuyu
agora kon ima
novo shin atara-shii
velho ko furu-i
direção kata
norte hoku kita
sul nan minami
leste higashi ou azuma
西 oeste sei ou sai nishi
perto kin chika-i
defronte zen mae
atrás go ou kou nochi, ushi-ro, ato oruoku-reru
dentro nai uchi
lugar ba
chão chi ou ji
país koku kuni
vale koku tani
campo ya no
campo gen hara
vilarejo ri sato
cidade shi ichi
vento kaze
neve setsu yuki
poça chi ike
estrela sei hoshi
sala shitsu muro
porta ko to ou be
casa ka ou ke ie
templo budista ji tera
trespassar tsū tō-ru
portão mon kado
estrada michi
falar wa hanashi
dizer gen ou gon i-u ou koto
responder kota-eru
voz sei koe
escutar bun ou mon ki-ku
linguagem go kata-ru
ler doku yo-mu
escrever sho ka-ku
papel  shi kami
desenho zu haka-ru
artifício kō ou ku
ensinar kyō oshi-eru
bem sei hare
pensar shi omo-u
refletir kanga-eru
saber chi shi-ru
habilidade sai ou zai wazukani ou zae
razão ri kotowari
calcular san
fazer saku tsuku-ru
origem gen ou gan moto
comer, refeição shoku ta-beru
carne niku
cavalo ba uma ou ma
pássaro chō tori
pio mei na-ku
trigo baku mugi
arroz bei ou mai kome
chá cha ou sa
cor shoku iro
amarelo ō ki
preto koku kuro
vir rai ku-ru
ir kō ou gyō i-ku, yu-ku ou okona-u
andar ho aru-ku
correr hashi-ru
parar shi to-maru
loja ten mise
comprar bai ka-u
vender bai u-ru
tarde, signo do cavalo go (uma)
-vezes, remexer kai
time kumi
barco sen fune
luminoso mei aka-rui
companhia sha yashiro
cortar setsu ki-ru
eletricidade den
todo mai
ajustar a-u
bater a-taru
alicerce dai ou tai
público kou ōyake
seção ka
espada katana
número ban
uso mochi-iru

 

0 comentários:

Postar um comentário

 
;